Criminal Assault en Civil Wrongful Acts: een juridisch perspectief

Criminele mishandeling en civiele onrechtmatige daden zijn verschillende juridische concepten die te maken hebben met schade aan individuen. Het begrijpen van de verschillen tussen deze twee perspectieven is cruciaal bij het navigeren door het rechtssysteem en het zoeken naar een passend verhaal voor de geleden schade.

Criminele mishandeling is een strafbaar feit waarbij sprake is van de opzettelijke handeling van het veroorzaken van aanhouding of angst voor onmiddellijke schade aan een andere persoon. Het wordt vervolgd door de staat of de overheid en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van de dader. Het doel van criminele aanvalswetten is om overtreders te straffen en de samenleving Schadeposten te beschermen door hen verantwoordelijk te houden voor hun daden. Indien veroordeeld, kan de overtreder worden geconfronteerd met straffen zoals gevangenisstraf, boetes, proeftijd of taakstraffen.

Aan de andere kant worden civielrechtelijke onrechtmatige daden, met inbegrip van civiele geweldpleging, aangepakt via het burgerlijk recht. Het burgerlijk recht richt zich op het oplossen van geschillen tussen individuen en het zoeken naar vergoeding van geleden schade of verliezen. In het geval van een civiele aanval kan het slachtoffer een civiele rechtszaak aanspannen om schadevergoeding te eisen van de persoon die verantwoordelijk is voor de aanval. In tegenstelling tot strafzaken, waar de bewijslast “buiten redelijke twijfel” staat, vereisen civiele zaken een lagere bewijslast, ook wel bekend als een “overwicht van het bewijs”. Dit betekent dat het bewijsmateriaal moet aantonen dat het waarschijnlijker is dan niet dat de gedaagde aansprakelijk is voor de door de eiser geleden schade.

Civiele rechtszaken wegens mishandeling stellen slachtoffers in staat om financiƫle compensatie te zoeken voor verschillende soorten schade, waaronder medische kosten, pijn en lijden, emotioneel leed, gederfd loon en andere gerelateerde verliezen. Het doel van civiel procesrecht is om het slachtoffer recht te doen door de dader financieel verantwoordelijk te houden voor zijn daden.

Het is belangrijk op te merken dat strafzaken en civiele zaken onafhankelijk van elkaar kunnen verlopen. De uitkomst van een strafrechtelijk proces, zoals een vrijspraak of veroordeling, bepaalt niet automatisch de uitkomst van een civiel proces. De bewijslast en de doelstellingen van elke procedure zijn verschillend.

In sommige gevallen kunnen slachtoffers van mishandeling ervoor kiezen om tegelijkertijd strafrechtelijke vervolging en civiele rechtszaken in te stellen. Terwijl strafrechtelijke aanklachten gericht zijn op het straffen van de dader, zijn civiele rechtszaken bedoeld om het slachtoffer te compenseren voor hun verliezen.

Published
Categorized as blog

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *